Perfil do contratante

Contratación

Perfil del Contratante

  • Nome do Departamento ou órgano de dependencia:Servizos económicos - Departamento de Contratación
  • Nome do Órgano de Contratación: Concello de Arteixo
  • CIF:P1500500B

Enderezo postal

  • Nome da rúa: Praza Alcalde Ramón Dopico, 1
  • Código postal: 15142
  • Poboación: Arteixo
  • País: España

Contacto